⛈بتدریج از ظهر فردا با نفوذ سامانه بارشی به استان خراسان رضوی بارش برف و باران از سمت شمال و شمال غرب استان اغاز و در ادامه طی ساعات فردا شب و صبح پنج شنبه اکثر نقاط استان زیر چتر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. در شهرستان گناباد بتدریج از ساعات ظهر و عصر فردا […]

⛈بتدریج از ظهر فردا با نفوذ سامانه بارشی به استان خراسان رضوی بارش برف و باران از سمت شمال و شمال غرب استان اغاز و در ادامه طی ساعات فردا شب و صبح پنج شنبه اکثر نقاط استان زیر چتر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

در شهرستان گناباد بتدریج از ساعات ظهر و عصر فردا بارشها اغاز و باشدت و ضعف تا ظهر پنج شنبه تداوم خواهد داشت، از ساعات فردا شب بتدریج بارشها در ارتفاعات گناباد و براکوه به صورت مخلوط برف و باران و اواخر شب تا ظهر پنج شنبه بارش برف خواهند داشت و انتظار میرود طی صبح پنج شنبه سراسر نقاط براکوه برفی و سفید پوش شود./هواشناسی

 

  • منبع خبر : هواشناسی