تکمیل پروژه احداث شبکه روشنایی معابر بلوار شهید سلیمانی شهر کاخک
تکمیل پروژه احداث شبکه روشنایی معابر بلوار شهید سلیمانی شهر کاخک

  همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار دلها ، پروژه احداث ۷۵۰ متر شبکه روشنایی معابر بلوار شهید سلیمانی شهر کاخک ، با همکاری و مشارکت مدیریت برق شهرستان گناباد و شهرداری کاخک تکمیل و به بهره برداری رسید . برای اجرای این پروژه مشارکتی بالغ بر ۴۴۳ میلیون تومان هزینه شده است .  

 

همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار دلها ، پروژه احداث ۷۵۰ متر شبکه روشنایی معابر بلوار شهید سلیمانی شهر کاخک ، با همکاری و مشارکت مدیریت برق شهرستان گناباد و شهرداری کاخک تکمیل و به بهره برداری رسید .

برای اجرای این پروژه مشارکتی بالغ بر ۴۴۳ میلیون تومان هزینه شده است .