طباطبایی معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی:
طباطبایی معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی:

از میان نیروهای پُست فرمانداری که با نخبگان محلی بخصوص امام جمعه محترم و نماینده شهرستان و… بررسی کردیم، آقای نصیری علاوه بر سوابق عالی و درخشان، بومی منطقه بوده که ایشان مهمترین انگیزه خود را برای قبول این سمت، خدمت به مردم شهرستان خودش دانست.

از میان نیروهای پُست فرمانداری که با نخبگان محلی بخصوص امام جمعه محترم و نماینده شهرستان و… بررسی کردیم، آقای نصیری علاوه بر سوابق عالی و درخشان، بومی منطقه بوده که ایشان مهمترین انگیزه خود را برای قبول این سمت، خدمت به مردم شهرستان خودش دانست.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز