با هم افزایی بیشتر همه ظرفیت های اجتماعی شهرستان باید برای پیشرفت، آبادانی و تعالی جامعه به کار گرفته شود.
با هم افزایی بیشتر همه ظرفیت های اجتماعی شهرستان باید برای پیشرفت، آبادانی و تعالی جامعه به کار گرفته شود.
صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران گناباد در بخش اول سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت؛

صفایی نماینده مردم شهرستانهای گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران گناباد در بخش اول سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت؛ امروزه جنگ برای مقابله با ایران از وزارت دفاع به وزارت خزانه داری آمریکا تغییر پیدا کرده لذا ما باید آرایش دقیق تر و منسجم تری در برابر هرگونه تهدیدات دشمن داشته باشیم.

صفایی در بخش دیگر سخنان خود به شناخت نسبی از حوزه ظرفیت های اجتماعی شهرستان پرداخت و گفت؛ خانه صنعت و معدن ، نظام صنفی کشاورزی و بازار ، تعاونیهای دامداران و تشکلهای شهرستان، ظرفیت رسانه های شهرستان، سطح دانشگاهی و حوزوی و… از جمله ظرفیت های بی بدلیلی در منطقه است

که با عزم جدی و هم افزایی بیشتر می توان به یاری خدا گامهای بلندتری برای توسعه شهرستان برداشت.

وی درحوزه اشتغال بانکها را نیز مورد خطاب قرار داد و تاکید کرد تا بانکها به طور جد کمربندها را سفت ببندند.

نماینده مردم گناباد، نصیری را چهارمین فرماندار بومی شهرستان با سوابق درخشانی معرفی کرد و انتظار داشت تا همه ظرفیت های اجتماعی برای پیشرفت، آبادانی و تعالی جامعه به کار گرفته شود و ایشان در پایان دوره خود کارنامه قابل قبولی را داشته باشد.

 

صفایی در ادامه با گریزی به شعارهای انتخاباتی خود گفت؛ تا به حال ۲۰۰۰ میلیارد تومان مصوبه جذب اعتبار برای سرمایه گذاری اخذ نموده است.

ایشان در حوزه زیرساختی نیز قرارداد ریل شرق کشور در حوزه وزارت و تکمیل فرودگاه گناباد را موثر دانست و افزود: علاوه بر جذب ۶۰ میلیارد برای فرودگاه در دولت قبلی، اخیراً ۴۰ میلیارد با دستور دکتر قالیباف رئیس مجلس از وزیر وقت گرفته شده و فرودگاه گناباد در دهه فجر سالجاری به بهره برداری خواهد رسید که این مهم علاوه بر تحقق خواسته ۲۹ ساله مردم شهرستان در حوزه پیشرفت و آبادانی شهرستان موثرخواهدبود.

#کاخک_نیوز

www.kakhknews.ir

Instagram.com/kakhkNews

?? @B_kakhkNews

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز