? انجمن ادبی شاعر زنده یاد حبیب شمسی کاخکی برگزار می کند.
? انجمن ادبی شاعر زنده یاد حبیب شمسی کاخکی برگزار می کند.

  ویژه برنامه جشن سنتی یلدا با هنرمندی هنرمندان مجموعه فرهنگی هنری صبا ?? زمان: ۱۴٠٠/۱٠/۱ از ساعت ۱۸:۳٠ به مدت دو شب مکان: سالن بعثت شهرداری کاخک

 

ویژه برنامه جشن سنتی یلدا

با هنرمندی هنرمندان مجموعه فرهنگی هنری صبا ??

زمان: ۱۴٠٠/۱٠/۱ از ساعت ۱۸:۳٠ به مدت دو شب

مکان: سالن بعثت شهرداری کاخک