دیدار صفایی نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان با اعضای شورا و دهیار روستای رضویه
دیدار صفایی نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان با اعضای شورا و دهیار روستای رضویه
دیدار صفایی نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان با اعضای شورا و دهیار روستای رضویه باتفاق بخشدار و جمعی از مسئولین شهرستان در روز گذشته، 

در این دیدار که در محل دهیاری رضویه صورت پذیرفت شورای روستا مهمترین مسائل و مشکلات آت روستا را پیرامون طرح هادی، قنات و کانال کشی، روکش آسفالت راه کلات به فودنجان و آنتنی ورودی روستا و مشکل اراضی کشت سماق با منابع طبیعی را مطرح نمودند.

صفایی از اداره راهداری خواست تا آسفالت ورودی رضویه و آسفالت راه دیسفان به خانیک که خطرساز است انجام و کانال کشی با مشارکت مردم صورت پذیرد.

وی نیز به موضوع سماق اشاره کرد و گفت؛ علاوه بر برداشت سماق و تامین درآمد، این محصول به عملیات آبخیزداری و حفظ بافت خاک کمک می کند و با پیگیریهای انجام شده مشکل اراضی کشت سماق از سوی منابع طبیعی حل خواهدشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز