رئیس دادگستری و دادستان گناباد معرفی شدند.
رئیس دادگستری و دادستان گناباد معرفی شدند.
مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناباد ساعتی قبل با حضور معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی و مسئولین این شهرستان برگزارشد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناباد ساعتی قبل با حضور معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی و مسئولین این شهرستان برگزارشد.

در این مراسم از تلاش خالصانه قاضی محولاتی رئیس دادگستری و قاضی بنی اسدی دادستان گناباد قدردانی و طی حکمی قاضی میرزایی بعنوان رئیس دادگستری و قاضی امیری به عنوان دادستان گناباد منصوب شدند.
پیش از این، میرزایی رئیس دادگستری شهرستان بردسکن و امیری معاون قضایی دادگستری گناباد بوده اند.

گفتنی است: پس از این نیز محولاتی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان سمنان و بنی اسدی در دادگستری شهرستان طرقبه خدمت خواهند نمود.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز