?سرهنگ وفایی عضو شورای شهر:
?سرهنگ وفایی عضو شورای شهر:

☆با توجه به حدود اختیارات از باب همسایگی می توانیم همکاریهای خودمان را در شهرداریها افزایش دهیم. ☆تلاش کنیم آیندگان نسبت به عملکرد ما خوب قضاوت کنند. ☆جلسات شورای استان ثمراتی برای ما نداشته و ماباید همکاری های خود را گسترش دهیم. ☆احداث جاده زیارت از ضروریات است. ☆محل اسکان اضطراری با حداقل گنجایش ۱۰۰۰ […]

☆با توجه به حدود اختیارات از باب همسایگی می توانیم همکاریهای خودمان را در شهرداریها افزایش دهیم.

☆تلاش کنیم آیندگان نسبت به عملکرد ما خوب قضاوت کنند.

☆جلسات شورای استان ثمراتی برای ما نداشته و ماباید همکاری های خود را گسترش دهیم.

☆احداث جاده زیارت از ضروریات است.

☆محل اسکان اضطراری با حداقل گنجایش ۱۰۰۰ نفر نیاز داریم که قبلا جزء مصوبات استانی بوده که به ثمر نرسید.

☆کاخک تفرجگاه گناباد است، بخاطر کمبود امکانات شرمنده زائران و گردشگران هستیم، سرانه جمعیت گردشگر کاخک در بالادست دیده نمی شود.

☆ انتظار داریم در راستای توسعه گردشگری، چنانچه شهرداری گناباد امکانات مازاد بر نیازی دارند یا با استفاده از ظرفیت خیرین شهرداری ما را یاری نمایند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز