?افتخاری نسب شهردار کاخک:   
?افتخاری نسب شهردار کاخک:   

☆ تعاملات ما با شهرداری گناباد در استفاده از امکانات موجود خوب بوده، اگر بتوانیم کاستی ها و کمبودهای همدیگر را پوشش دهیم پیشرفت های قابل توجهی خواهیم داشت.   ☆ کارخانه های آسفالت شهرداریهای منطقه با هم تعامل داشته باشند تا برای پایین آوردن هزینه ها از همدیگر استفاده کنیم.   ☆ از نیروهای […]


☆ تعاملات ما با شهرداری گناباد در استفاده از امکانات موجود خوب بوده، اگر بتوانیم کاستی ها و کمبودهای همدیگر را پوشش دهیم پیشرفت های قابل توجهی خواهیم داشت.

 

☆ کارخانه های آسفالت شهرداریهای منطقه با هم تعامل داشته باشند تا برای پایین آوردن هزینه ها از همدیگر استفاده کنیم.

 

☆ از نیروهای با تجربه شهرداریها در امورات مختلف مشاوره گرفته و بهره گیری کنیم.

 

☆آمادگی داریم امکانات رفاهی را در اختیار شهرداری و شورای اسلامی در گناباد قرار دهیم .

 

☆ امکانات پارک آبشار محدود است، پارک آبشار فرامنطقه ای است و بیشتر مورد استفاده شهروندان شهرستان است اگر امکانات آنجا بروز شود برای مجموعه شهرستان مفید و آبرومند خواهد بود.

از این رو یاری شهرداری گناباد را می طلبیم.

 

☆از شهردار و شورای گناباد بخاطر تعامل و همکاری که از گذشته تاکنون با شهرداری کاخک داشته اند قدردانی می کنیم.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز