? سرهنگ فولادی رئیس شورای اسلامی شهر گناباد در جلسه تعامل و همفکر شوراها و شهرداران گناباد و کاخک:
? سرهنگ فولادی رئیس شورای اسلامی شهر گناباد در جلسه تعامل و همفکر شوراها و شهرداران گناباد و کاخک:

☆ این افکار و حرفهایی که برای مردم مناطق مختلف گناباد می گویند حرفهای انگلیسی است. زمانی که استعمار انگلیس بر ایران تسلط داشت حدود ۲۰۰ سال قبل، آمدند مردم را سرگرم بالاده و پایین ده کنند تا حکومت کنند و کارخودشان بکنند و منابع ما را غارت کنند، پس بنابراین به آن حرفها و […]

☆ این افکار و حرفهایی که برای مردم مناطق مختلف گناباد می گویند حرفهای انگلیسی است. زمانی که استعمار انگلیس بر ایران تسلط داشت حدود ۲۰۰ سال قبل، آمدند مردم را سرگرم بالاده و پایین ده کنند تا حکومت کنند و کارخودشان بکنند و منابع ما را غارت کنند، پس بنابراین به آن حرفها و لقب ها نباید توجه کرد.

☆ ما در شهرداریهای منطقه ظرفیتهای خوبی داریم و از این ظرفیت با برنامه ریزی مناسب می شود کار کرد.

☆ دهکده آبی کاخک: چندین بار رایزنی کردیم که از بس در برخی ادارات با سرمایه گذار نامهربانی شده، ناامید شده و کار را تعطیل کرده رفته.

☆ برخی مشکلات و مسائل باید ریشه یابی شود، اگر نتوانیم سرمایه گذار بیاوریم کاری نکرده ایم و در این زمینه ضعف داریم و نیازمند بررسی و ریشه یابی است.

☆کارخانه کاشی هستی برای مجموعه شهرستان مفید است و باید به دنبال راه اندازی این مجموعه باشیم.

☆ برای جاده زیارت (پیاده روی گناباد به کاخک) آمادگی داریم و درخواست اجرای نهالکاری مثمر داریم.

☆نقش نظام مهندسی چیست که در ایران باستان، آن هم در منطقه با تمدن ما باید نمای ساختمانها رومی کارشود.

☆ هماهنگ سازی نما توسط شهرداری ها انجام شود تا گردشگر به منطقه بیاید لذت ببرد.

☆سرمایه گذاری مشترک بین شهرداریها ضرورت داشته و امکانش وجود دارد تا در برای منبع درامد سالم و پایدار مثمر ثمر قرار بگیرد.

☆در بُعد گردشگری و میراث فرهنگی غنی هستیم که به خوبی استفاده نکرده ایم.

 

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز