?موحد نائب رئیس شورای اسلامی شهر گناباد:
?موحد نائب رئیس شورای اسلامی شهر گناباد:

✓ جاده زیارت: ضرورت دارد طول مسیر و ایستگاههای آن امسال درختکاری شود. ✓ مخزن آب در پارک ۳۰ هکتاری برای آبیاری نهال ها بصورت قطره ای لازم است که در آینده خود پارک خطی خواهد شد. ✓ برای اجرای جاده زیارت ماشین آلات شهرداریها را بکارگیرید، اگر خودمان دست بکار شدیم وگرنه کسی کاری […]

✓ جاده زیارت: ضرورت دارد طول مسیر و ایستگاههای آن امسال درختکاری شود.

✓ مخزن آب در پارک ۳۰ هکتاری برای آبیاری نهال ها بصورت قطره ای لازم است که در آینده خود پارک خطی خواهد شد.

✓ برای اجرای جاده زیارت ماشین آلات شهرداریها را بکارگیرید، اگر خودمان دست بکار شدیم وگرنه کسی کاری برای ما نخواهد کرد.

✓ احداث میدان سه راهی گناباد، کاخک، فردوس را ما باید پیگیری کنیم.

✓ کاخک را باید از بن بست خارج کنیم، با مسئولین سرایان و مدیر کل راهداری خراسان جنوبی باید تفاهم نامه ای سه جانبه امضاء کنیم تا با ارتقاء محور سرایان به کاخک، مسیر اتوبوسهای سرایان_مشهد به سمت کاخک تغییر کند.

✓شرکت توسعه و عمران بین شهرداریهای منطقه ضرورت دارد تا ماشین آلات را در آنجا بکار گیریم و اگر شد گرید برای پیمانکاری بگیریم.

✓ پادگان کاخک با آن همه پیگیری به جایی نرسیده و باید این موضوع به طور جد دنباله گیری شود.

✓ وقتی همشهریان ما در جاهای دیگر سرشماری می شوند، چطور انتظار شهرستان شدن کاخک داریم. جمعیت کاخک کم است باید شهروندان کاخکی در کاخک سرمایه گذاری کنند پروانه ساختمانی بگیرند، باورکنید در هر کوچه ای از مشهد یک خانه از گنابادیها وجود دارد که معمولا به اجاره داده شده است.

✓ دنبال طرح جامع گردشگری باید باشیم و استفاده کنیم.، از قنات قصبه چه استفاده ای برده ایم؟

✓امامزاده کاخک مظلوم واقع شده و در گرفتن اعتبارات ضعیف عمل شده است.

✓ ما آمادگی احداث ۵۰ تا ۶۰ سوئیت باهمکاری شهرداری کاخک برای استفاده گردشگران داریم.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز