? جلسه تعامل و همفکری شوراها و شهرداران گناباد و کاخک چنین مصوباتی نیز داشت.
? جلسه تعامل و همفکری شوراها و شهرداران گناباد و کاخک چنین مصوباتی نیز داشت.

۱. جاده زیارت: توافق شد هر شهرداری سالیانه یک کیلومتر از مسیر را بازگشایی، نهالکاری و آبیاری نمایند، شروع اجرای این طرح از ایام دهه فجر امسال خواهدبود.   ۲. قول مساعد شهرداری گناباد جهت همکاری ماشین آلات در بارریزی پارکینگ امامزاده.   ۳.برگزاری جلسه با مسئولین سرایان و مدیر کل راهداری خراسان جنوبی برای […]

۱. جاده زیارت: توافق شد هر شهرداری سالیانه یک کیلومتر از مسیر را بازگشایی، نهالکاری و آبیاری نمایند، شروع اجرای این طرح از ایام دهه فجر امسال خواهدبود.

 

۲. قول مساعد شهرداری گناباد جهت همکاری ماشین آلات در بارریزی پارکینگ امامزاده.

 

۳.برگزاری جلسه با مسئولین سرایان و مدیر کل راهداری خراسان جنوبی برای پیگیری ارتقاء راه سرایان به کاخک

 

۴. همکاری شهرداری گناباد با کاخک جهت خدمات دهی به زائران در ایام پیک جمعیتی کاخک

 

۵.تاسیس و پیگیری شرکت توسعه و عمران شهرداری های سطح شهرستان

 

۶. برگزاری جلسات فصلی بصورت منظم جهت تعامل بیشتر

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز