جعفری و نجاریان عضو شورای شهر کاخک:
جعفری و نجاریان عضو شورای شهر کاخک:

? جعفری عضو شورای شهر:   از شاهکارهای شوراهای شهر کاخک و گناباد این است که دو شهردار پاکدست، امین و کارآمد انتخاب کرده اند.   ?دکتر نجاریان عضو شورای شهر کاخک: ☆ یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی گناباد و کاخک ایجاد تفرقه در گذشته ها بوده است. ☆ انتظار داریم حداقل کار کوچکی به […]

? جعفری عضو شورای شهر:

 

از شاهکارهای شوراهای شهر کاخک و گناباد این است که دو شهردار پاکدست، امین و کارآمد انتخاب کرده اند.

 

?دکتر نجاریان عضو شورای شهر کاخک:

☆ یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی گناباد و کاخک ایجاد تفرقه در گذشته ها بوده است.

☆ انتظار داریم حداقل کار کوچکی به نشانه اتحاد و همدلی بین دو شهرداری انجام شود تا نمود عینی داشته باشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز