گفتگوی کاخک نیوز با مادری معلول و مادری که خود فرزند معلول دارد.
گفتگوی کاخک نیوز با مادری معلول و مادری که خود فرزند معلول دارد.
هرچند باب سخن را با جمله ای گشودم که به ظاهر مفهومش خاص و دردمند است و این موضوع تصویر متفاوتی را در ذهن ما ترسیم می‌کند، اما سخن از انسان، مشکلات زیستن، توان‌بخشی و یافتن راه‌حل برای مشکلاتی است که گاهاً در زندگی برخی انسانها با نوعی متفاوت روبرو می شویم.

هرچند باب سخن را با جمله ای گشودم که به ظاهر مفهومش خاص و دردمند است و این موضوع تصویر متفاوتی را در ذهن ما ترسیم می‌کند، اما سخن از انسان، مشکلات زیستن، توان‌بخشی و یافتن راه‌حل برای مشکلاتی است که گاهاً در زندگی برخی انسانها با نوعی متفاوت روبرو میشویم.

مادریست با ۵۰ سال سن فوق العاده مهربان در یکی از روستاهای کوچک بخش کاخک که به گفته خودش از زمستان ۲ سال پیش بدلیل پوکی استخوان دچار معلولیت از ناحیه هر دو پا شده و در این سن بصورت چهاردست و پا باید امورات خود را پیش ببرد.
این مادر در یک گفتگوی صمیمی گفت؛ پزشک معالج توصیه کرده تا برای این بیماری باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما با اندک درآمدشان از پس هزینه های زیاد عمل بر نمی آید. همسر وی مردی کارگر است که هرچه در توان دارد با کمک فرزندان و همسایگان از خدمت به وی دریغ نمی کنند.
با این حال این مادر نه تنها وسیله نقلیه در اختیار ندارد، بلکه برای داشتن حداقل یک ویلچر چشم انتظار کمک بهزیستی یا خیرین است.
آن سوی دیگر در همان روستا مادر دیگری هم از معلولیت پسر ۱۰ ساله خود گفت که از ناحیه پا نیاز به عمل جراحی دارد،پسرش کفش مخصوص به پا دارد، شکرگذار است که بهزیستی هزینه ماهانه ای برای فرزندش در نظر گرفته است.
این مادر از هوش و استعداد بالای فرزندش هم گفت که او را در این چنین شرایطی به سختی به مدرسه می رساند.
فرزندش معمولا در ماه سه جلسه درمان دارد که با بالارفتن هزینه های درمان از عهده خرید آمپول و جلسات درمانی و حتی عمل جراحی پیش رو برنمی آید.
حال در این شرایط سخت اقتصادی، اگر نسیم مهرتان هرچند اندک یارای این مادران زجر کشیده را داشت، علاوه بر شادمانی این خانواده ها، پاداش کار خیر نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.

 

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز