?عیب در کلنگ است یا در کلنگ زنها
?عیب در کلنگ است یا در کلنگ زنها

پروژه احداث میدان ورودی ابتدای جاده کاخک به پخش سریالی تبدیل شده که از زمان فرماندار بودن جناب صفایی و دوران نمایندگی جناب بنایی و اکنون نمایندگی جناب صفایی پخش می شود و هر زمانی شاهد تلاش بی وقفه هنرمندان این پروژه هستیم و تاکنون ۲۲۹ جدول نصب شده که ۲۹ جدول بدون استحکام و […]

پروژه احداث میدان ورودی ابتدای جاده کاخک به پخش سریالی تبدیل شده که از زمان فرماندار بودن جناب صفایی و دوران نمایندگی جناب بنایی و اکنون نمایندگی جناب صفایی پخش می شود و هر زمانی شاهد تلاش بی وقفه هنرمندان این پروژه هستیم و تاکنون ۲۲۹ جدول نصب شده که ۲۹ جدول بدون استحکام و نیمه رها و در چند روز گذشته احداث چند سرعت گیر بدون کیفیت و تابلوهایی همچون تابلویی که درعکس مشاهده می شود و دل رهگذران را بدرد می آورد.!!!

امیدواریم که پیگیری مدیران به ثمر برسد و با شروع فصل سرما ادامه احداث پروژه به تاخیر نیافتد هرچند احتمال این اتفاق دور از انتظار نیست .

  • نویسنده : ترابی
  • منبع خبر : کاخک نیوز