پس از اختلال سامانه سوخت، پمپ بنزین کاخک به روال عادی بازگشت
پس از اختلال سامانه سوخت، پمپ بنزین کاخک به روال عادی بازگشت

⛽️ علیزاده مسئول جایگاه پخش فراورده های نفتی کاخک ضمن تشکر از صبوری مردم در طول مدت اختلال در سامانه سوخت به کاخک نیوزگفت: با پیگیری انجام شده اکنون مشکل سامانه سوخت این جایگاه توسط تیم فنی پشتیبانی شرکت نفت رفع و مخازن نیز پُر و سوخت گیری خودروها به روال عادی بازگشته است. قابل […]

⛽️ علیزاده مسئول جایگاه پخش فراورده های نفتی کاخک ضمن تشکر از صبوری مردم در طول مدت اختلال در سامانه سوخت به کاخک نیوزگفت: با پیگیری انجام شده اکنون مشکل سامانه سوخت این جایگاه توسط تیم فنی پشتیبانی شرکت نفت رفع و مخازن نیز پُر و سوخت گیری خودروها به روال عادی بازگشته است.

قابل ذکر است جایگاه کاخک اولین جایگاه در شهرستان گناباد و پنجمین جایگاه در منطقه تربت حیدریه با توزیع بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی به سامانه بازگشته است.

  • نویسنده : غلامی