احمدی مدیر آموزش و پرورش گناباد در مراسم تکریم و معارفه مدیران و فرهنگیان بازنشسته مدارس کاخک:
احمدی مدیر آموزش و پرورش گناباد در مراسم تکریم و معارفه مدیران و فرهنگیان بازنشسته مدارس کاخک:

?گازرسانی به اردوگاه کاخک با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به مرحله اجرا رسیده که باعث رونق بخشی و پذیرش اردوهای دانش آموزی در منطقه خواهدبود. ?در صدد استفاده از ظرفیت خیرین در شهر کاخک هستیم، احداث یک باب مدرسه ۹ کلاسه زیرنظر سازمان نوسازی مدارس با جلب مشارکت خیرین در کاخک […]

?گازرسانی به اردوگاه کاخک با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به مرحله اجرا رسیده که باعث رونق بخشی و پذیرش اردوهای دانش آموزی در منطقه خواهدبود.
?در صدد استفاده از ظرفیت خیرین در شهر کاخک هستیم، احداث یک باب مدرسه ۹ کلاسه زیرنظر سازمان نوسازی مدارس با جلب مشارکت خیرین در کاخک ضروری است.
?کار احداث استخر شنای سرپوشیده در کاخک درحال انجام است.
?نمایندگی آموزش و پرورش کاخک در سامانه تعریف نشده و فاقد پست سازمانی است، امورات مربوطه توسط معاونین آموزش و پرورش پیگیری خواهدشد.
?مدیر اموزش و پرورش پس از پایان مراسم در پاسخ به اعتراض یکی از اولیاء دانش آموزان برای حضور دانش آموزان رازی درمدرسه مفتح درپی ادغام این دو مدرسه بعلت کمبود دانش آموز گفت: مدیر دبیرستان دوره اول شهید مفتح با تشکیل جلسه با انجمن اولیاء دانش آموزان، درجهت نحوه جابجایی یا ادامه فعالیت مدرسه رازی بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز