? پایداری ایمنی واکسن‌های کرونا ۶ تا ۸ ماه
? پایداری ایمنی واکسن‌های کرونا ۶ تا ۸ ماه

?وزارت بهداشت: براساس مطالعاتی که در دنیا منتشر شده است به نظر می‌رسد ایمنی ناشی از واکسن ۶ تا ۸ ماه پایدار است. ? از ۲۴ مهرماه تزریق دُز سوم در همه استان‌ها برای کادر درمان خط مقدم آغاز شده است. ? حتما باید ۶ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن گذشته باشد تا واکسن […]

?وزارت بهداشت: براساس مطالعاتی که در دنیا منتشر شده است به نظر می‌رسد ایمنی ناشی از واکسن ۶ تا ۸ ماه پایدار است.
? از ۲۴ مهرماه تزریق دُز سوم در همه استان‌ها برای کادر درمان خط مقدم آغاز شده است.
? حتما باید ۶ ماه از دریافت نوبت دوم واکسن گذشته باشد تا واکسن یادآور تزریق شود.
? امکان انتخاب نوع واکسن تزریقی بسته به واکسنی که در نوبت یک و دو دریافت کردند وجود دارد.
افرادی که واکسن برکت تزریق کردند، فعلا برای تزریق دُز یادآور مراجعه نکنند.
? در حال حاضر براساس برنامه تنظیم شده واکسن پاستوکووک برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال استفاده می‌شود.