جلسه نهایی برنامه ریزی آبیاری مزارع زعفران برگزار شد.
جلسه نهایی برنامه ریزی آبیاری مزارع زعفران برگزار شد.

?عصر امروز جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با حضور قربانی فرماندار شهرستان و اعضای شورای مدیریت بحران در محل سالن اجتماعات شهدای دولت فرمانداری در خصوص حمایت از زعفران کاران روستاهای بخش کاخک برگزار گردید. فرماندار گناباد با اشاره به اینکه عمده درآمد مردم شهرستان از کشاورزی است گفت: خشكسالي […]

?عصر امروز جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با حضور قربانی فرماندار شهرستان و اعضای شورای مدیریت بحران در محل سالن اجتماعات شهدای دولت فرمانداری در خصوص حمایت از زعفران کاران روستاهای بخش کاخک برگزار گردید.

فرماندار گناباد با اشاره به اینکه عمده درآمد مردم شهرستان از کشاورزی است گفت: خشكسالي هاي پي در پي و کاهش دبی آب قنوات باعث شده تا امسال كشاورزان برای آبیاری مزارع زعفران خود در بخش کاخک دچار مشكل شوند ، از این رو میطلبد تا زعفرانکاران که با مشکل تامین آب مواجه هستند هم از نظر تامین آب و هم از نظر خدمات آبرسانی توسط دستگاههای متولی مورد حمایت قرار بگیرند.
در این جلسه نرخ آبیاری به مزارع زعفران در بخش کاخک نیز مصوب گردید.