امروز ششم مهر ماه سالروز شکست محاصره سوسنگرد و عقب نشینی دشمن
امروز ششم مهر ماه سالروز شکست محاصره سوسنگرد و عقب نشینی دشمن

روز شمار آخرین روز از هفته دفاع مقدس سوسنگرد در روز هفتم جنگ سقوط کرد. دشمن با استفاده از عدم حضور نیروهای خودی، در ششم مهر ۱۳۵۹ وارد سوسنگرد شد و پس از اشغال، نگهداری آن را به عناصر خلق عرب واگذار کرد، اما ۴ روز بعد شهر به دست پاسداران آزاد شد. در تاریخ […]

روز شمار آخرین روز از هفته دفاع مقدس

سوسنگرد در روز هفتم جنگ سقوط کرد. دشمن با استفاده از عدم حضور نیروهای خودی، در ششم مهر ۱۳۵۹ وارد سوسنگرد شد و پس از اشغال، نگهداری آن را به عناصر خلق عرب واگذار کرد، اما ۴ روز بعد شهر به دست پاسداران آزاد شد. در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۹ ارتش عراق مجددا سوسنگرد را از سه طرف محاصره کرد و از جنوب و غرب داخل شهر نفوذ کرد لیکن به دلیل مقاومت عده ای از نیروهای ارتش، سپاه و ژاندارمری، نتوانست شهر را اشغال کند. در عین حال دشمن ۴۸ ساعته کوشید تا محاصره شهر را کامل و آن را تصرف کند. مقاومت ۴۸ ساعته مدافعان سوسنگرد با حمله‌ای که نیروهای خارج از شهر طرح ریزی و اجرا کردند، به نتیجه رسید، محاصره شکسته شد و دشمن مجبور به عقب نشینی گردید.
#کاخک_نیوز
www.kakhknews.ir
Instagram.com/kakhkNews
?? @B_kakhkNews