امروز یکم مهر ماه سالروز مقاومت پاسگاه پرویزخان در هجوم اولیه ارتش عراق
امروز یکم مهر ماه سالروز مقاومت پاسگاه پرویزخان در هجوم اولیه ارتش عراق

پاسگاه پرویزخان که پیروزخان نیز نامیده می‌شود در شمال قصر شیرین در منطقه‌ای نسبتا هموار واقع شده است. به همین دلیل در جریان هجوم سراسری یکی از فلش‌های پیشروی دشمن از این محور بود. در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۱ یک گردان تانک دشمن پس از عبور از گروه ۳۰ نفره مدافعان این پاسگاه تا نزدیکی پمپ بنزین […]

پاسگاه پرویزخان که پیروزخان نیز نامیده می‌شود در شمال قصر شیرین در منطقه‌ای نسبتا هموار واقع شده است. به همین دلیل در جریان هجوم سراسری یکی از فلش‌های پیشروی دشمن از این محور بود. در تاریخ ۱۳۵۹/۷/۱ یک گردان تانک دشمن پس از عبور از گروه ۳۰ نفره مدافعان این پاسگاه تا نزدیکی پمپ بنزین شهر پیشروی کرد. در آن نقطه ۴۰ پاسدار راه را بر دشمن بستند و در یک درگیری در باغ‌های شمال قصر شیرین، تا پایان روز عراقی‌ها را عقب راندند در حالی که ۱۷ دستگاه تانک و نفربر از دشمن به جای مانده بود که تعدادی سالم و حتی بعضی روشن به غنیمت رزمندگان درآمد. اما با بسته شدن جاده سر پل-قصر شیرین و خطر محاصره نیروها، پس از ۲۴ ساعت مقاومت در این منطقه پایان یافت.