امروز سی و یکم شهریور ماه ، سالروز ایراد نطق تاریخی آیت الله “خامنه ای” رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
امروز سی و یکم شهریور ماه ، سالروز ایراد نطق تاریخی آیت الله “خامنه ای” رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
حضرت آیت الله خامنه ای رییس وقت جمهوری اسلامی ایران با شرکت در چهل و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نطق تاریخی خود را بیان کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای رییس وقت جمهوری اسلامی ایران با شرکت در چهل و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نطق تاریخی خود را بیان کردند. ایشان در سخنرانی خود، دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران را درباره مسائل مختلف بیان و از عملکرد خیانت آمیز دولت آمریکا در قبال ملت مسلمان ایران در نیم قرن گذشته، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شدیدا انتقاد نمودند. همچنین ایشان به تشریح علل و اهداف رژیم عراق برای آغاز جنگ و جنایات بی شمار این رژیم و نظامیان آن بر ضد مردم مسلمان، مظلوم و بی دفاع ایران پرداختند. این سخنان در حالی صورت می گرفت که مدتی قبل از آن، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت به تصویب رسیده و عراق نیز در نهایت ضعف و درماندگی، آن را پذیرفته بود. از این رو، نطق تاریخی آیت الله خامنه ای در سازمان ملل، نقش مهمی در خنثی کردن تبلیغات سوء دشمنان علیه جمهوری اسلامی و روشن ساختن افکار عمومی جهان داشت.