?مدیران مدارس شهر کاخک بطور همزمان بازنشست شدند.
?مدیران مدارس شهر کاخک بطور همزمان بازنشست شدند.
پس از سی سال خدمت صادقانه همه مدیران مدارس شهر کاخک بجز مدیر یک دبستان دخترانه به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و از مهر امسال مدارس کاخک با مدیران جدید سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد.

پس از سی سال خدمت صادقانه همه مدیران مدارس شهر کاخک بجز مدیر یک دبستان دخترانه به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و از مهر امسال مدارس کاخک با مدیران جدید سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد.
به گزارش #کاخک_نیوز بازنشستگی همزمان ۱۲ فرهنگی که از فرهیختگان و دبیران مجرب دبیرستانهای کاخک با بیش از ۳۰ سال خدمت صادقانه می باشند بی سابقه است.

مدیران مدارس: آقایان محمد نیکبخت، اسماعیل خوشوقت ،علیرضا درخشان ،احمد کوهکن ، خانم علایی و خانم جمعگی

همچنین آقایان غلامرضا صادقیان ،عباس امیریان، محمد رحمانی، عباس خیاط و سرکار خانم غلامی و خانم هوشمند

مدیرمسئول و سردبیر، تحریریه و خبرنگاران #کاخک_نیوز براي تمام اين عزیزان زحمتکش که عمر گرانمایه خود را در راه ارتقاء علمی و فرهنگی شهرمان ارزانی داشته اند صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایند.
امید به آنکه همکاران جانشین این عزیزان نیز بتوانند خدمات شایسته ای به سنگر تعلیم وتربیت داشته باشند‌.

  • نویسنده : غلامی