‍ ?بهره برداری از ۱۷ پروژه مخابراتی شهرستان گناباد  
‍ ?بهره برداری از ۱۷ پروژه مخابراتی شهرستان گناباد  

بهره برداری رسمی از ۱۷ طرح مخابراتی با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال آغاز گردید. این طرح ها شامل راه اندازی و توسعه اینترنت پرسرعت ADSL ، توسعه شبکه تلفن ثابت، ایجاد شبکه با فيبر نوری، احداث سايت همراه و ارتقاء اینترنت شبکه همراه در مناطق مختلف شهرستان گناباد می باشد كه […]

بهره برداری رسمی از ۱۷ طرح مخابراتی با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۷ میلیارد ریال آغاز گردید. این طرح ها شامل راه اندازی و توسعه اینترنت پرسرعت ADSL ، توسعه شبکه تلفن ثابت، ایجاد شبکه با فيبر نوری، احداث سايت همراه و ارتقاء اینترنت شبکه همراه در مناطق مختلف شهرستان گناباد می باشد كه افتتاح رسمی پروژه ها در سایت همراه اول مسکن جوانان شهر کاخک و روستای پچک از بخش کاخک با حضور امام جمعه شهرستان و امام جمعه کاخک، نماینده و فرماندار شهرستان وجمعی از مردم و مسئولين شهرستان و شهر کاخک به صورت تجمیع انجام گردید.

این پروژه ها شامل ایجاد سایت همراه در روستاهای پچک و مهاباد، سایت همراه مسکن جوانان شهر کاخک و سایت های ۴G کلات وخانیک، پروژه فیبرنوری، مرکز تلفن با کافوی نوری در شهرک اندیشه باغ آسیا، ایجاد سیستم کافوی نوری در خانیک و FTTH مرکز ولیعصر(ع) و همچنین پروژه های توسعه تلفن ثابت و Adsl در ۱۰ نقطه شهری و روستایی ازمراکز تابعه کاخک و بیدخت و سایر روستاهای شهرستان می باشد.

?قابل ذکر است سایت همراه اول شهرک جوانان کاخک با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بجزء هزینه فیبر نوری به بهره بردای رسید و به گفته موذن رئیس اداره مخابرات گناباد سایت کلاته شیخی نیز تا ۱۰ روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.