در دوره پنجم شورای اسلامی شهر کاخک با دیده انصاف در زمان تصدی دو شهردار کارهای بسیار خوبی انجام شد که از شاخصهای مهم پیگیری و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری منجمله خرید سوله و زمین کارخانه لعاب به متراژ چهل و سه هزار متر و احداث بلوار شهید سلیمانی و رینگ امامزاده جهت کاهش […]

در دوره پنجم شورای اسلامی شهر کاخک با دیده انصاف در زمان تصدی دو شهردار کارهای بسیار خوبی انجام شد که از شاخصهای مهم پیگیری و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری منجمله خرید سوله و زمین کارخانه لعاب به متراژ چهل و سه هزار متر و احداث بلوار شهید سلیمانی و رینگ امامزاده جهت کاهش ترافیک و ایجاد بستری مناسب در شهرسازی و توسعه شهری از مهمترین اقدامات این دوره شورابوده است.
مهمترین کارهایی که نیمه تمام ماند که باید به نتیجه برسد ، ایجاد میدان از سمت گناباد به کاخک ، استخر ذخیره آب در ورودی شهر کاخک جنب پارک پنجاه هکتاری ، بازنگری راه ورودی شهر کاخک از جاده سنتو خراسان جنوبی سه راهی استاد به کاخک تا پاسگاه هلالی و روستای خار فیروزی بجستان و شروع بلوار شهید سلیمانی و رینگ دور امامزاده خود میتواند ادارات مرتبط مثل راهداری و مسکن و شهرسازی را در تسریع این طرح مجاب نماید.
و کلام آخر آنچه باعث توسعه و پیشرفت شهر میشود فقط و فقط اتحاد و همدلی اعضای شورای اسلامی و شهردار و فقط و فقط با مشارکت مردمی میباشد .

هادی عطایی نایب رئیس دوره پنجم شورای اسلامی شهر

 

?علیرغم پیگیری با گذشت یک هفته  از دو عضو دیگر شورا پاسخی دریافت نکردیم که جای تامل دارد.