محمد وفایی کاخکی مهمترین دستاورد شورا را چنین میداند: ایجاد زیرساخت در آمد پایدار و ایجاد سرمایه برای شهرداری از جمله خرید زمین و ساختمان کارخانه لعاب و ایجاد مهمان سرای بوم‌گردی و عبور از بدهیهای معوق و حقوق کارکنان،پیمانکاران و شرکتهای خدماتی شهرداری و… رساندن صدای مردم شریف و درخواست‌های برحقشان از طریق مطالبه […]

محمد وفایی کاخکی مهمترین دستاورد شورا را چنین میداند: ایجاد زیرساخت در آمد پایدار و ایجاد سرمایه برای شهرداری از جمله خرید زمین و ساختمان کارخانه لعاب و ایجاد مهمان سرای بوم‌گردی و عبور از بدهیهای معوق و حقوق کارکنان،پیمانکاران و شرکتهای خدماتی شهرداری و… رساندن صدای مردم شریف و درخواست‌های برحقشان از طریق مطالبه گری بی اغماض و اجرای کار عمرانی ،تکمیل میدان و بلوار ترافیک شکن رینک امام زاده ،بلوار شهید سلیمانی مهمترین اقدامات شورا بوده است.

و اقدامی که به نتیجه نرسید: برنامه استقرار و ایجاد پروسه آموزشگاه و دانشکده پدافند هوایی که دستخوش عوامل نامیمون در هاله ای از ابهام قرار گرفت و بلاتکلیف شد .

 

بدون تعارف در شورا: آنچه از نای جان و عمق وجودم بر می آید. تشکر از صبوری ، درایت و قدر شناسی توده همشهریان عزیز می باشد.

اما بعضاعدم وقوف کار و فرهنگ شورایی وبغض و خود محوری ناشی از کبر و خود خواهی برخی از اعضای شورا و نیمه پنهان کارشکنیهایشان که منیت و منفعت خویش را بر منافع عموم ترجیح میدادند چنان استخوان در گلو است.بدرود.