?فرماندار گناباد: علیرغم مشکلات اقتصادی و اثرگذاری تحریمها، شهرستان گناباد در اجرای پروژه های ملی پیشتاز بوده است.
?فرماندار گناباد: علیرغم مشکلات اقتصادی و اثرگذاری تحریمها، شهرستان گناباد در اجرای پروژه های ملی پیشتاز بوده است.
قربانی فرماندار گناباد روزگذشته در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم تحلیف شوراهای اسلامی بخش کاخک گفت؛ علیرغم مشکلات اقتصادی و اثرگذاری تحریم ها، شهرستان گناباد از معدود شهرستانهایی است که دارای پروژه های ملی بزرگی از جمله فرودگاه، راه آهن، توسعه علمی دانشگاهی است.

قربانی فرماندار گناباد روزگذشته در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم تحلیف شوراهای اسلامی بخش کاخک گفت؛ علیرغم مشکلات اقتصادی و اثرگذاری تحریم ها، شهرستان گناباد از معدود شهرستانهایی است که دارای پروژه های ملی بزرگی از جمله فرودگاه، راه آهن، توسعه علمی دانشگاهی است.
فرماندار گناباد با نوید افتتاح فرودگاه گناباد در آینده نزدیک و بهره برداری از مکان جدید مجتمع آموزش عالی در مهرماه و نیز راه اندازی مرکزتخصصی سوختگی در حوزه بهداشت و درمان که قطب درمانی جنوب خراسان رضوی خواهد بود را در پیشرفت شهرستان موثر و پیشتاز دانست و افزود: علاوه بر آن ارتقاء محورهای مواصلاتی منجمله اصلاح محور گناباد فردوس و ارتقاء راه کاخک به کریمو و… را نیز در دستور کار داریم که موارد یادشده نتیجه همکاری های بین بخشی و خرد جمعی مسئولین می باشد.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاهک نیوز