?فرماندار گناباد: شوراهای اسلامی از دخالت در امور اجرایی پرهیز نمایند.
?فرماندار گناباد: شوراهای اسلامی از دخالت در امور اجرایی پرهیز نمایند.
حامد قربانی فرماندار گناباد در مراسم تحلیف شوراهای روستاهای بخش کاخک در سخنان خود وظایف شوراها را با اهمیت و فرصتی برای خدمتگزاری دانست...

حامد قربانی فرماندار گناباد در مراسم تحلیف شوراهای روستاهای بخش کاخک در سخنان خود وظایف شوراها را با اهمیت و فرصتی برای خدمتگزاری دانست و گفت؛ کارکرد شوراها علاوه بر تعیین دهیار، ایجاد زمینه های مختلف برای زمینه های فرهنگی اجتماعی رفاهی، آموزشی، تقویت زیرساختهای روستا و… است که با شکل گیری و شرح وظایف این نهاد انتظار میرود تا شوراها نسبت به قانونگذاری و نظارت اهتمام ورزند و امور اجرایی را صرفاً بر عهده دهیاران بسپارند تا برابر قوانین و مقررات و آیین نامه مصوبات شورا را اجرا نمایند.

قربانی با تاکید برشناسایی نقاط قوت و ضعف دوره پنجم افزود: شوراهای دوره ششم با خرد جمعی تلاش خود را در به سرانجام رساندن طرحها و کارهای نیمه تمام بکارگرفته و از بروز اختلافات احتمالی پرهیزنمایند.
فرماندار گناباد لزوم سکونت اعضای شورا در محدوده بخش را برابر قانون الزامی دانست .

#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز