اولین جلسه رسمی شورای دوره ششم شهر کاخک برگزار شد.
اولین جلسه رسمی شورای دوره ششم شهر کاخک برگزار شد.

✅ اولین جلسه رسمی اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر کاخک ساعتی قبل با حضور مرادی بخشدار و افتخاری نسب شهردار کاخک برگزار شد. در این جلسه علی افتخاری نسب شهردار کاخک با ۵ رای موافق اعضای شورا رسماً در سمت شهرداری کاخک ابقاء شد. ? اتحاد و همدلی و استفاده از خرد جمعی در […]

✅ اولین جلسه رسمی اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر کاخک ساعتی قبل با حضور مرادی بخشدار و افتخاری نسب شهردار کاخک برگزار شد.
در این جلسه علی افتخاری نسب شهردار کاخک با ۵ رای موافق اعضای شورا رسماً در سمت شهرداری کاخک ابقاء شد.

? اتحاد و همدلی و استفاده از خرد جمعی در پیشبرد اهداف و خدمت صادقانه به جامعه سرلوحه کار شورای ششم خواهد بود.