?تکلیف روستاهای تفریحی و باغداران در تعطیلات کرونایی پارکها چیست؟
?تکلیف روستاهای تفریحی و باغداران در تعطیلات کرونایی پارکها چیست؟
با اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت حضور گردشگران در بوستانها و پارکها و حضور صدها گردشگر در ایام تعطیلات در شهر کاخک ، همچنان موجبات نارضایتی روستائیان و باغداران از حضور گردشگران به حریم خصوصی آنها فراهم است .

با اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت حضور گردشگران در بوستانها و پارکها و حضور صدها گردشگر در ایام تعطیلات در شهر کاخک ، همچنان موجبات نارضایتی روستائیان و باغداران از حضور گردشگران به حریم خصوصی آنها فراهم است .
روستائیان و باغداران معتقدند وقتی که راههای ورودی کاخک به روی گردشگران باز است و کنترل و جریمه تردد خودروهای غیر بومی نیز در کار نیست ، مواجه شدن گردشگران با بسته بودن پارکها ازجمله آبشار گردشگر را به مبدا خود برنمی گرداند ، به ناچار روستائیان و باغداران متحمل خساراتی از جمله شکستن موانع ورودی و شکستن شاخه ها و افروختن آتش زیر درختان ، آسیب به محصولات و کِشت ها می شوند .
در این اوضاع بد کرونایی ، رهاسازی زباله ها و بعضاً توالت در مزارع و گاهاً درگیری برخی هنجارشکنان نیز از معظلات بزرگی است که این روزها اغلب روستائیان و باغداران با اینگونه مشکلات گرفتارند.
حال تکلیف باغداران و روستاهای تفریحی در مصوبات ستاد کرونا چیست؟ آنها از مسئولین امر انتظار دارند دراین باره چاره اندیشی نمایند.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی