مردم در انتظار بهره برداری از استخر شنای کاخک
مردم در انتظار بهره برداری از استخر شنای کاخک

?پروژه احداث استخر سرپوشیده کاخک با حدود ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی همچنان درحال اجرای عملیات ساختمانی است. اکنون جوانان در انتظار نوید بهره برداری از استخر هستند. #کاخک_نیوز

?پروژه احداث استخر سرپوشیده کاخک با حدود ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی همچنان درحال اجرای عملیات ساختمانی است.
اکنون جوانان در انتظار نوید بهره برداری از استخر هستند.
#کاخک_نیوز

  • منبع خبر : کاخک نیوز