? پلیس راهنمایی و رانندگی در کاخک مستقر می شود.
? پلیس راهنمایی و رانندگی در کاخک مستقر می شود.

با اختصاص یکدستگاه خودروی راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی بخش کاخک ،این یگان در کاخک فعال خواهد شد‌. قول اختصاص خودروی راهنمایی و رانندگی را سردار تقوی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در سفر اخیر خود به شهر کاخک داده و اکنون توسط فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد محقق شده است.

با اختصاص یکدستگاه خودروی راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی بخش کاخک ،این یگان در کاخک فعال خواهد شد‌.

قول اختصاص خودروی راهنمایی و رانندگی را سردار تقوی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در سفر اخیر خود به شهر کاخک داده و اکنون توسط فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد محقق شده است.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز