?جریمه در انتظار خودروهای غیر بومی در پیک پنجم کرونا
?جریمه در انتظار خودروهای غیر بومی در پیک پنجم کرونا

باتوجه به شیوع پیک پنجم کرونا پارک آبشار کاخک ازهفته قبل مسدود شده است. باتوجه به پارک خودروها درمجاور پارک و عزیمت مسافران به پارک بصورت پیاده ، برابر تصمیم ستادکرونا با جریمه مواجه خواهند شد. این تصمیم شامل اطراف امامزاده (ع) و سایر تفرجگاههای روستایی بخش کاخک نیز می شود. بنابراین تا اطلاع ثانوی […]

باتوجه به شیوع پیک پنجم کرونا پارک آبشار کاخک ازهفته قبل مسدود شده است. باتوجه به پارک خودروها درمجاور پارک و عزیمت مسافران به پارک بصورت پیاده ، برابر تصمیم ستادکرونا با جریمه مواجه خواهند شد.
این تصمیم شامل اطراف امامزاده (ع) و سایر تفرجگاههای روستایی بخش کاخک نیز می شود.
بنابراین تا اطلاع ثانوی از ورود به اماکن یادشده خودداری فرمایید.