♦️خدا عاقبت همه را به خیر کند….
♦️خدا عاقبت همه را به خیر کند….

این جمله معروف خدا عاقبت همه به خیر کنه از آن دعاهای خیری است که هیچ گاه از کلام #مرحوم_حاج_اسماعیل بندار نیفتاد. کاسبی که الحق و الانصاف حبیب خدا بود همه عمر خود را به مردم خدمت کرد. آن مرحوم تنها یک کاسب نبود بلکه خدمتگزاری صادق بود که حتی پیوند پسران و دختران در […]

این جمله معروف خدا عاقبت همه به خیر کنه از آن دعاهای خیری است که هیچ گاه از کلام #مرحوم_حاج_اسماعیل بندار نیفتاد.
کاسبی که الحق و الانصاف حبیب خدا بود همه عمر خود را به مردم خدمت کرد.
آن مرحوم تنها یک کاسب نبود بلکه خدمتگزاری صادق بود که حتی پیوند پسران و دختران در آستانه ازدواج را تسهیل می کرد.
بعضاً به خاطر دارند قبل زلزله سال۴۷ به بعد درحدود ۵۰ سال آن زنده یاد بسیاری از متوفیان شهر و روستاهای اطراف را خلعت آخرت پوشاند و تطهیر می کرد ،در تشییع و تدفین عروجیان برای رضای خدا پیشقدم و تسلای دل بازماندگان می شد.
مشتریان مرحوم بندار به خوبی بیاد دارند که انصاف و اخلاق خوش ایشان زبانزدخاص و عام بود، درد دلهایش شنیدنی و خاطراتش به دل می نشست.
کاسبی که به مشتریان آنقدر اعتماد داشت که گاهاً با بی پولی در خرید دفتر حساب و کتاب مشتریان را به خودشان می سپرد.
اکنون گرچه آن زنده یاد دیگر در بین ما نیست اما خداوند به برکت همان کلام‌نافذش،نیت خالصانه و دعای همیشگی اش عاقبتش را بخیر کرد و در جوار حق تعالی آرام‌گرفت.
روحش از انوار الهی شاد و یادش تا ابد جاودان باد.
✍مرتضی غلامی

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز