مردم در رعایت مصرف آب صرفه جویی کنند تا قطعی آب نداشته باشیم.
مردم در رعایت مصرف آب صرفه جویی کنند تا قطعی آب نداشته باشیم.

سید ابراهیم علوی مدیرعامل آبفای خراسان رضوی در نشست روز پنج شنبه گذشته خود در بخشداری کاخک گفت؛ با افزایش دمای هوا طی ده روز آینده و قطعی برق در این مدت شرایط سختی را باید در تامین آب شرب بگذرانیم ، از این رو لازم است مدیران آبفا در شهرستان گناباد و کاخک مخازن […]

سید ابراهیم علوی مدیرعامل آبفای خراسان رضوی در نشست روز پنج شنبه گذشته خود در بخشداری کاخک گفت؛ با افزایش دمای هوا طی ده روز آینده و قطعی برق در این مدت شرایط سختی را باید در تامین آب شرب بگذرانیم ، از این رو لازم است مدیران آبفا در شهرستان گناباد و کاخک مخازن ذخیره آب را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
وی به مدیران آبفا در شهرستان تاکید کرد : مصارف غیرمجاز و مشترکین پر مصرف شناسایی و انشعاب آنان قطع گردد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز