استاندار آمد که مشکلات بخش کاخک را بشنود نه فقط شهر کاخک را…!!!!
استاندار آمد که مشکلات بخش کاخک را بشنود نه فقط شهر کاخک را…!!!!
حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک در مراسم استقبال از استاندارخراسان رضوی به بیان مسائل و مشکلات شهر کاخک پرداخت . با وجود آنکه بیشترین مشکلات حوزه بخش کاخک مربوط به روستاهای این بخش می باشد.....

?حجه الاسلام مقیمیان رئیس شورای شهر کاخک در مراسم استقبال از استاندارخراسان رضوی به بیان مسائل و مشکلات شهر کاخک پرداخت . با وجود آنکه بیشترین مشکلات حوزه بخش کاخک مربوط به روستاهای این بخش می باشد و جمعی از دهیاران و شوراهای روستاهای بخش نیز حضور داشتند ، صحبتی از مشکلات روستاهای بخش نشد که ضرورت داشت بخشدار کاخک به دفاع از مسائل و طرح مشکلات سطح بخش کاخک می پرداخت.

?عدم طرح عمده مشکلات روستاهای بخش گلایه دهیاران و شوراهای روستایی را در پی داشت.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز