? نتایج نهایی شمارش آرا ریاست جمهوری توسط ستاد انتخابات
? نتایج نهایی شمارش آرا ریاست جمهوری توسط ستاد انتخابات
? نتایج نهایی شمارش آرا ریاست جمهوری توسط ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل می باشد.

مشارکت: ۲۸.۹۳۳.۰۰۴ رای (۴۸.۸ درصد)
رئیسی: ۱۷.۹۲۶.۳۴۵ رای
رضایی: ۳.۴۱۲.۷۱۲ رای
همتی: ۲.۴۲۷.۲۰۱ رای
قاضی‌زاده: ۹۹۲.۷۱۸ رای