لیست منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک
لیست منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک
منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک پس از شمارش آرا به شرح ذیل می باشند.

🔵منتخبین شورای اسلامی روستای خانیک در انتخابات ۱۴۰۰

۱.علی کریمیان
۲. حسن لبافی
۳. حمیده لباف

🔵منتخبین روستای کلاته شمس

حسن ملایی شمس
علی اکبر ملایی شمس
امیر ملایی شمس
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای گوهردشت

۱.حسن سابقی
۲. حسین خفاجه
۳. حسن زنگویی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای محمدآباد لب رود

۱.حسین صمیمی
۲. علیرضا صمیمی
۳. علی علیپور
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای تک میدان

۱.علیرضا حجازی
۲. حسن حجازی
۳. اسمعیل خاکشور
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای زوصالح آباد

۱.عباس شفیق
۲. علی حیدرنیا
۳. غلامرضا ‌ صارمی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای حسن آباد

۱.جواد رضایی
۲. حسن رضایی
۳. محمود رضایی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای استاد

۱.حسین عبدالهی
۲. محمدرضا عطایی
۳. محمد رشید
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای نجم آباد

۱.حسن علی حسینی
۲. مهدی علی حسینی
۳. مهدی حاجی علی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای کبوترکوه
۱.محمد یوسفی
۲. مسلم خسروی
۳. حسن خسروی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای کلاته شیخی

۱.علی اکبر ندیمی
۲. محمدعلی عابدیان
۳. صدیقه رمگی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای مرغش

۱.غلامرضا صفرپور
۲. ابراهیم سالاری
۳. اکرم ستوان
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای دیسفان
۱. محمد فردوسی
۲.علی صوابی
۳. عباسعلی فرخنده
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای ایدو
۱. علی حیدری ایدو
۲. علیرضا خاکسار
۳. محمد نجفی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای کلات
۱. حسین شرفی
۲. مجتبی خاکسار کلاتی
۳. محمود سپهری
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای سنو
۱. اصغر صادقیان
۲.داوود کاظمی
علی ظریفی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای سرآسیاب
۱.حسین قاینی
۲.مجتبی علیخانی سنو
۳.محمدحسین آذرپیک
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای موسیرز
۱.عباس زنگویی
۲.حسن توحیدی
۳.مجتبی غلامی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای موسیرز
۱.عباس زنگویی
۲.حسن توحیدی
۳.مجتبی غلامی

🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای زیبد
۱. محمدرضا عجم
۲. حسین رنجکش
۳. علیرضا بادنوا

🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای روچی
۱. محمدرضا حسین پور
۲. مهدی قاسمی
۳. رجبعلی کیوان پور
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای شیرازآباد
۱. حسین زارعی
۲.حسین سلطانی
۳. رمضانعلی سبحانی شیرازآباد
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای فخ
۱. سیدعباس شهدیز
۲.مهدی پیری دیسفانی
۳. رمضان صمیمی کلاتی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای کوه قلعه
۱.علی گندم کار
۲. حسین صلاحی
۳.حسین افشاری
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای بیهود
۱.زین العابدین زنگویی
۲. مهدی زنگویی کد ۱۸
۳. مهدی زنگویی کد ۱۹
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای نوده میرمحراب
۱. لیلی خنده رو نوقابی
۲. غلامعلی کدخدایی
۳.حسنعلی میرمحرابی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای زوصالح آباد
۱. عباس شفیق
۲.علی حیدرنیا
۳. غلامرضا صارمی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای هراونج
۱. حسینعلی عظیمی
۲. حجت ایرانی
۳. غلامرضا محرابی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای فودنجان
۱. هاشم محرابی
۲.کلوخ حسن محرابی
۳. اکبرمحرابی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای مهاباد
۱.محمدحسین سالاری
۲.علی شریفی
۳. طاهره عربی رضو
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای رضو
۱.محمدحسین عیدی زاده
۲.حسن رحمانی
۳.رضا شهسواری
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای کلاته نو
۱. عباسعلی امیریان
۲. محمدحسین غنی
۳. امین ریحانی پچکی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای پچک
۱.حسین مزدور
۲.محمدغنی
۳.مجید قنبری باغسیاه
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای رضویه
۱. مهدی دلیرمند
۲. داود عجم
۳.حسین لالوی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای زیرجان
۱.سیدجعفرسیدحسینی
۲.سیدعباس سیدحسینی
۳. حسن اسلامی
🔵 منتخبین شورای اسلامی روستای سقی
۱.علیرضا سبحانی
۲.محمد رحماندوست
۳.حسین خیری

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز