لیست منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک
لیست منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک
منتخبین شوراهای اسلامی روستاهای بخش کاخک پس از شمارش آرا به شرح ذیل می باشند.

?منتخبین شورای اسلامی روستای خانیک در انتخابات ۱۴۰۰

۱.علی کریمیان
۲. حسن لبافی
۳. حمیده لباف

?منتخبین روستای کلاته شمس

حسن ملایی شمس
علی اکبر ملایی شمس
امیر ملایی شمس
? منتخبین شورای اسلامی روستای گوهردشت

۱.حسن سابقی
۲. حسین خفاجه
۳. حسن زنگویی
? منتخبین شورای اسلامی روستای محمدآباد لب رود

۱.حسین صمیمی
۲. علیرضا صمیمی
۳. علی علیپور
? منتخبین شورای اسلامی روستای تک میدان

۱.علیرضا حجازی
۲. حسن حجازی
۳. اسمعیل خاکشور
? منتخبین شورای اسلامی روستای زوصالح آباد

۱.عباس شفیق
۲. علی حیدرنیا
۳. غلامرضا ‌ صارمی
? منتخبین شورای اسلامی روستای حسن آباد

۱.جواد رضایی
۲. حسن رضایی
۳. محمود رضایی
? منتخبین شورای اسلامی روستای استاد

۱.حسین عبدالهی
۲. محمدرضا عطایی
۳. محمد رشید
? منتخبین شورای اسلامی روستای نجم آباد

۱.حسن علی حسینی
۲. مهدی علی حسینی
۳. مهدی حاجی علی
? منتخبین شورای اسلامی روستای کبوترکوه
۱.محمد یوسفی
۲. مسلم خسروی
۳. حسن خسروی
? منتخبین شورای اسلامی روستای کلاته شیخی

۱.علی اکبر ندیمی
۲. محمدعلی عابدیان
۳. صدیقه رمگی
? منتخبین شورای اسلامی روستای مرغش

۱.غلامرضا صفرپور
۲. ابراهیم سالاری
۳. اکرم ستوان
? منتخبین شورای اسلامی روستای دیسفان
۱. محمد فردوسی
۲.علی صوابی
۳. عباسعلی فرخنده
? منتخبین شورای اسلامی روستای ایدو
۱. علی حیدری ایدو
۲. علیرضا خاکسار
۳. محمد نجفی
? منتخبین شورای اسلامی روستای کلات
۱. حسین شرفی
۲. مجتبی خاکسار کلاتی
۳. محمود سپهری
? منتخبین شورای اسلامی روستای سنو
۱. اصغر صادقیان
۲.داوود کاظمی
علی ظریفی
? منتخبین شورای اسلامی روستای سرآسیاب
۱.حسین قاینی
۲.مجتبی علیخانی سنو
۳.محمدحسین آذرپیک
? منتخبین شورای اسلامی روستای موسیرز
۱.عباس زنگویی
۲.حسن توحیدی
۳.مجتبی غلامی
? منتخبین شورای اسلامی روستای موسیرز
۱.عباس زنگویی
۲.حسن توحیدی
۳.مجتبی غلامی

? منتخبین شورای اسلامی روستای زیبد
۱. محمدرضا عجم
۲. حسین رنجکش
۳. علیرضا بادنوا

? منتخبین شورای اسلامی روستای روچی
۱. محمدرضا حسین پور
۲. مهدی قاسمی
۳. رجبعلی کیوان پور
? منتخبین شورای اسلامی روستای شیرازآباد
۱. حسین زارعی
۲.حسین سلطانی
۳. رمضانعلی سبحانی شیرازآباد
? منتخبین شورای اسلامی روستای فخ
۱. سیدعباس شهدیز
۲.مهدی پیری دیسفانی
۳. رمضان صمیمی کلاتی
? منتخبین شورای اسلامی روستای کوه قلعه
۱.علی گندم کار
۲. حسین صلاحی
۳.حسین افشاری
? منتخبین شورای اسلامی روستای بیهود
۱.زین العابدین زنگویی
۲. مهدی زنگویی کد ۱۸
۳. مهدی زنگویی کد ۱۹
? منتخبین شورای اسلامی روستای نوده میرمحراب
۱. لیلی خنده رو نوقابی
۲. غلامعلی کدخدایی
۳.حسنعلی میرمحرابی
? منتخبین شورای اسلامی روستای زوصالح آباد
۱. عباس شفیق
۲.علی حیدرنیا
۳. غلامرضا صارمی
? منتخبین شورای اسلامی روستای هراونج
۱. حسینعلی عظیمی
۲. حجت ایرانی
۳. غلامرضا محرابی
? منتخبین شورای اسلامی روستای فودنجان
۱. هاشم محرابی
۲.کلوخ حسن محرابی
۳. اکبرمحرابی
? منتخبین شورای اسلامی روستای مهاباد
۱.محمدحسین سالاری
۲.علی شریفی
۳. طاهره عربی رضو
? منتخبین شورای اسلامی روستای رضو
۱.محمدحسین عیدی زاده
۲.حسن رحمانی
۳.رضا شهسواری
? منتخبین شورای اسلامی روستای کلاته نو
۱. عباسعلی امیریان
۲. محمدحسین غنی
۳. امین ریحانی پچکی
? منتخبین شورای اسلامی روستای پچک
۱.حسین مزدور
۲.محمدغنی
۳.مجید قنبری باغسیاه
? منتخبین شورای اسلامی روستای رضویه
۱. مهدی دلیرمند
۲. داود عجم
۳.حسین لالوی
? منتخبین شورای اسلامی روستای زیرجان
۱.سیدجعفرسیدحسینی
۲.سیدعباس سیدحسینی
۳. حسن اسلامی
? منتخبین شورای اسلامی روستای سقی
۱.علیرضا سبحانی
۲.محمد رحماندوست
۳.حسین خیری

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز