?بی احتیاطی در روشن کردن آتش باعث شعله ور شدن آتش در زمینهای حاشیه خیابان کمربندی شد.
?بی احتیاطی در روشن کردن آتش باعث شعله ور شدن آتش در زمینهای حاشیه خیابان کمربندی شد.

شب گذشته نیروهای بسیجی پایگاه شهید بروجردی طی گشت زنی خود متوجه آتش سوزی زمینهای کشاورزی در خیابان کمربندی شدند و موضوع را به دایره آتش نشانی اطلاع و بلافاصله اطفاء حریق گردید . به گفته شاهدان عینی آتش سوزی در حال سرایت به مزارع گندم و جو بود که با اعلام به موقع خبر […]

شب گذشته نیروهای بسیجی پایگاه شهید بروجردی طی گشت زنی خود متوجه آتش سوزی زمینهای کشاورزی در خیابان کمربندی شدند و موضوع را به دایره آتش نشانی اطلاع و بلافاصله اطفاء حریق گردید . به گفته شاهدان عینی آتش سوزی در حال سرایت به مزارع گندم و جو بود که با اعلام به موقع خبر و تلاش آتش نشانی کاخک از حریق گسترده و بروز خسارات زیاد جلوگیری گردید.
از کشاورزان و گردشگران انتظار می رود بخاطر پیشگیری از خطرات احتمالی آتش سوزی در مزارع و باغات از روشن کردن آتش و سوزاندن هرگونه علف هرز در فصل گرما جداً خودداری نمایند.

خبر : برزه #کاخک_نیوز
www.kakhknews.ir
Instagram.com/kakhkNews
?? @B_kakhkNews