ذوقی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده سید محمد عابد (ع) از کلیه افراد واجد شرایط جهت واگذاری امور زائرسرای امامزاده (ع) دعوت به همکاری نموده است. افراد توانمند و واجد شرایط می توانند آمادگی خود را جهت بهسازی سوئیت ها و همچنین ادامه طرح احداث زائرسراها به مدیریت اجرایی آن آستان مقدس اعلام نمایند و […]

ذوقی مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده سید محمد عابد (ع) از کلیه افراد واجد شرایط جهت واگذاری امور زائرسرای امامزاده (ع) دعوت به همکاری نموده است.
افراد توانمند و واجد شرایط می توانند آمادگی خود را جهت بهسازی سوئیت ها و همچنین ادامه طرح احداث زائرسراها به مدیریت اجرایی آن آستان مقدس اعلام نمایند و در قبال هزینه کرد خود ، زائرسرای امامزاده (ع) را طبق توافق حاصله مدیریت نمایند.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و عقد قرارداد به مدیریت اجرایی آستان مقدس امامزاده سیدمحمد عابد(ع) مراجعه فرمایند.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی