سایت همراه اول شهرک جوانان بزودی به بهره برداری می رسد.
سایت همراه اول شهرک جوانان بزودی به بهره برداری می رسد.

?مهندس موذن رئیس مرکز مخابرات گناباد از بهره برداری سایت همراه اول شهرک جوانان کاخک تا ۱۵ روز دیگر خبر داد. به گفته وی درحال حاضر اتصال فیبر نوری و تامین برق سایت در حال انجام است . قابل ذکر است با بهره برداری از این سایت مشکل ارتباطی شهرک جوانان و ناحیه صنعتی و […]

?مهندس موذن رئیس مرکز مخابرات گناباد از بهره برداری سایت همراه اول شهرک جوانان کاخک تا ۱۵ روز دیگر خبر داد.
به گفته وی درحال حاضر اتصال فیبر نوری و تامین برق سایت در حال انجام است .
قابل ذکر است با بهره برداری از این سایت مشکل ارتباطی شهرک جوانان و ناحیه صنعتی و راه کاخک گناباد و کاخک کلات و همچنین بخشهایی از نقاط کور شرق کاخک رفع خواهدشد.