بازدید رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی و مدیر سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از مجتمع دامداران دلیران کوهستان کاخک
بازدید رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی و مدیر سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از مجتمع دامداران دلیران کوهستان کاخک
صبح امروز حجت الاسلام فتوحی رئیس سازمان بازرسی استان خراسان رضوی در ادامه بازدید خود از شهرستان گناباد باتفاق مهندس اورانی مدیر سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، ناصری معاون اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ، قربانی فرماندار گناباد و جمعی از مدیران شهرستان گناباد و کاخک از مجتمع دامداران دلیران کوهستان کاخک بازدید و در جریان مسائل و مشکلات موجود در آن مجتمع قرار گرفتند.

صبح امروز حجت الاسلام فتوحی رئیس سازمان بازرسی استان خراسان رضوی در ادامه بازدید خود از شهرستان گناباد باتفاق مهندس اورانی مدیر سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ، ناصری معاون اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ، قربانی فرماندار گناباد و جمعی از مدیران شهرستان گناباد و کاخک از مجتمع دامداران دلیران کوهستان کاخک بازدید و در جریان مسائل و مشکلات موجود در آن مجتمع قرار گرفتند.
غفوری مدیرعامل مجتمع دامداران عدم صدور سند واحدهای دامداری ، نبود مخزن ذخیره آب ، ضرورت جدول کشی معابر و آسفالت راه ، مشکل محدودیت افزایش واحدها بخاطر حرایم قنات قصبه را از اهم مشکلات موجود برشمرد و خواستار رفع مشکلات موجود شد.
مهندس اورانی مدیر سازمان جهاد کشاورزی در این بازدید دستور سند دار کردن واحدهایی که به بهره برداری رسیده اند به مهندس قوسیان مدیر امور اراضی استان داد و تاکید کرد؛ آن تعداد از واحدهای تعطیل و بدون بهره برداری بایستی ظرف مدت ۶ ماه تعیین تکلیف گردد ، در صورت عدم بهره برداری واحدهای فوق خلع زمین شده و به سایر متقاضیان واگذار خواهد گردید.
?قابل ذکر است مجتمع دامداران دلیران کوهستان با ۳۰ هکتار زمین امور اراضی دارای ۸۶ واحد دام ۲۰راسی بوده که در حال حاضر حدود ۶۰ واحد آن فعال می باشد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز