?مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی از محل وقوع سیلاب در کاخک بازدید کرد.
?مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی از محل وقوع سیلاب در کاخک بازدید کرد.

عصر امروز مهندس نجات مدیر کل ستادمدیریت بحران استانداری خراسان رضوی باتفاق فرماندار گناباد و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان از محل شکست آبخوان های ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین از محل اتلاف ۳۱۰ راس دام آقای علی حیدری در پایین دست شهر کاخک بازدید نمود. #کاخک_نیوز

عصر امروز مهندس نجات مدیر کل ستادمدیریت بحران استانداری خراسان رضوی باتفاق فرماندار گناباد و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان از محل شکست آبخوان های ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین از محل اتلاف ۳۱۰ راس دام آقای علی حیدری در پایین دست شهر کاخک بازدید نمود.
#کاخک_نیوز

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز