تجمع مراجعین در واکسیناسیون کرونا در مرکز بهداشتی درمانی نگرانی ایجاد کرده است.
تجمع مراجعین در واکسیناسیون کرونا در مرکز بهداشتی درمانی نگرانی ایجاد کرده است.

?برابر گزارشات مردمی، بدنبال تماس مرکز بهداشتی درمانی کاخک به افراد بالای ۸۰ سال برای تزریق واکسن کرونا ، متاسفانه جمعیت بسیار زیادی از افراد بالای ۸۰ سال در داخل و محوطه مرکز بهداشتی تجمع نموده که این موضوع باعث اضطراب و نگرانی دیگر مراجعین گردیده است. ?حال هریک از افراد مسن از شهر یا […]

?برابر گزارشات مردمی، بدنبال تماس مرکز بهداشتی درمانی کاخک به افراد بالای ۸۰ سال برای تزریق واکسن کرونا ، متاسفانه جمعیت بسیار زیادی از افراد بالای ۸۰ سال در داخل و محوطه مرکز بهداشتی تجمع نموده که این موضوع باعث اضطراب و نگرانی دیگر مراجعین گردیده است.

?حال هریک از افراد مسن از شهر یا روستاهای تابعه مراجعه و هرکدام خود یک نفر همراهی داشته و در لابلای این ازدحام جمعیت نیز مراجعین دیگر برای درمان خود نیز به آن مرکز مراجعه می نمایند.

? مرکز بهداشت که خود از ابتدای اپیدمی کرونا بر ممنوعیت هرگونه تجمع تاکید دارد اکنون در جهت عدم تجمع و معطلی افراد تدبیر خاصی نیاندیشیده است که این مهم نیازمند چاره اندیشی و تمهیدات لازم است.
?? @B_kakhkNews

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز