گزارش تصویری خسارت سیل به یک دامدار در کاخک
گزارش تصویری خسارت سیل به یک دامدار در کاخک

? گزارش خسارت سنگین اتلاف ۳۱۰ راس دام سبک از یک دامدار در کاخک در اثر وقوع سیل ۱۴ اردیبهشت ماه و شکست آبخوان های ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

? گزارش خسارت سنگین اتلاف ۳۱۰ راس دام سبک از یک دامدار در کاخک در اثر وقوع سیل ۱۴ اردیبهشت ماه و شکست آبخوان های ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز