❌ سیل به چند دامدار شهر کاخک خسارت وارد کرد.
❌ سیل به چند دامدار شهر کاخک خسارت وارد کرد.

گزارشها حاکیست در پی بارندگی امروز در کاخک چند واحد دامداری دچار آسیب جدی شده و موجب تلف شدن تعدادی دام سبک شده است، روان آبهای روز گذشته نیز به تعدادی از دامهای گله ای در حوالی روستای پایگدار خسارت زده است.

گزارشها حاکیست در پی بارندگی امروز در کاخک چند واحد دامداری دچار آسیب جدی شده و موجب تلف شدن تعدادی دام سبک شده است، روان آبهای روز گذشته نیز به تعدادی از دامهای گله ای در حوالی روستای پایگدار خسارت زده است.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز