وقع سیلاب تردد خودروها را در محور کاخک گناباد مختل کرد.
وقع سیلاب تردد خودروها را در محور کاخک گناباد مختل کرد.

⭕️ براثر شدت بارندگی جاده کاخک گناباد در قسمتی مسدود شده است، رانندگان جوانب احتیاط را داشته باشند. ورود روان آبها در جاده کاخک به استاد نرسیده به کلاته شمس نیز رفت و آمد خودروها را با مشکل مواجه کرده و مسیر فوق مسدود می گردد.

⭕️ براثر شدت بارندگی جاده کاخک گناباد در قسمتی مسدود شده است، رانندگان جوانب احتیاط را داشته باشند.

ورود روان آبها در جاده کاخک به استاد نرسیده به کلاته شمس نیز رفت و آمد خودروها را با مشکل مواجه کرده و مسیر فوق مسدود می گردد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز