میزان بارندگی امروز تا ساعت ۸صبح در سطح شهرستان
میزان بارندگی امروز تا ساعت ۸صبح در سطح شهرستان

اطلاعیه هواشناسی درخصوص میزان بارندگی امروز تا ساعت ۸صبح در سطح شهرستان گناباد ۶.۶ ?شهرکاخک ۱۹.۱ سدکاخک ۱۴ بیمرغ ۳.۱ زیبد ۹.۳ گیسور صفر آموزش عالی ۴.۵ نجم آباد ۱.۸ میلیمتر ?️ضمنا همچنان با استقرار سامانه ناپایدار در منطقه، برای امروز دوشنبه و سه شنبه و حتی صبح چهارشنبه احتمال بارشهای پراکنده رگباری و رعدوبرق […]

اطلاعیه هواشناسی درخصوص میزان بارندگی امروز تا ساعت ۸صبح در سطح شهرستان

گناباد ۶.۶
?شهرکاخک ۱۹.۱
سدکاخک ۱۴
بیمرغ ۳.۱
زیبد ۹.۳
گیسور صفر
آموزش عالی ۴.۵
نجم آباد ۱.۸ میلیمتر

?️ضمنا همچنان با استقرار سامانه ناپایدار در منطقه، برای امروز دوشنبه و سه شنبه و حتی صبح چهارشنبه احتمال بارشهای پراکنده رگباری و رعدوبرق با احتمال ریزش تگرگ و وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش بینی می کنیم.التماس دعا

?اداره هواشناسی گناباد