? کاخک بیشترین میزان بارندگیِ امروز را داشته است.
? کاخک بیشترین میزان بارندگیِ امروز را داشته است.

اطلاعیه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰هواشناسی گناباد: میزان بارندگی امروز تا ساعت ۲۰ در سطح شهرستان: گناباد ۲.۶ #شهر_کاخک ۱۵.۴ #سد_کاخک ۸.۲ بیمرغ صفر #زیبد ۵.۹ گیسور صفر #نجم_آباد صفر ? ضمنا همچنان با استقرار سامانه ناپایدار در منطقه، برای فردا دوشنبه و سه شنبه و حتی صبح چهارشنبه احتمال بارشهای پراکنده رگباری و رعدوبرق با احتمال […]

اطلاعیه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰هواشناسی گناباد:

میزان بارندگی امروز تا ساعت ۲۰ در سطح شهرستان:

گناباد ۲.۶
#شهر_کاخک ۱۵.۴
#سد_کاخک ۸.۲
بیمرغ صفر
#زیبد ۵.۹
گیسور صفر
#نجم_آباد صفر

? ضمنا همچنان با استقرار سامانه ناپایدار در منطقه، برای فردا دوشنبه و سه شنبه و حتی صبح چهارشنبه احتمال بارشهای پراکنده رگباری و رعدوبرق با احتمال ریزش تگرگ و وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش بینی می کنیم./هواشناسی