طی مراسمی کارگران شرکت شیر پگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.
طی مراسمی کارگران شرکت شیر پگاه مورد تقدیر قرار گرفتند.

?به مناسبت گرامیداشت روز کارگر ، صبح امروز طی مراسمی با حضور معاونت برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ، جمعی از مسئولین کاخک و روسای اداره صمت ، کار و رفاه اجتماعی از خدمات پرسنل شرکت تولیدی شیر پگاه تقدیر و قدردانی شد.  

?به مناسبت گرامیداشت روز کارگر ، صبح امروز طی مراسمی با حضور معاونت برنامه ریزی فرمانداری شهرستان ، جمعی از مسئولین کاخک و روسای اداره صمت ، کار و رفاه اجتماعی از خدمات پرسنل شرکت تولیدی شیر پگاه تقدیر و قدردانی شد.

 

  • نویسنده : جوشنی
  • منبع خبر : کاخک نیوز